Συλλογή δεδομένων

Συλλογή Δεδομένων

Η ΑΝΙΜΑ συλλέγει συστηματικά στοιχεία για τις αιτίες εισαγωγής άγριων ζώων από το 2011. Aυτό σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό ζώων που παραλαμβάνει της επιτρέπει να εξάγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το θέμα αυτό.

Στατιστικά 2021
Στατιστικά 2018
Στατιστικά 2017
Στατιστικά 2016
Στατιστικά 2015
Στατιστικά 2014

Είδη που έχουμε περιθάλψει

Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής - Συμπεράσματα