Κέντρα Περίθαλψης

Η περίθαλψη των άγριων ζώων συμβάλλει πολλαπλά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας:

 • Η διάσωση και η επιτυχής επανένταξη των υπό περίθαλψη ζώων, ιδίως στην περίπτωση που πρόκειται για άτομα σπάνιων ειδών ή ειδών σε κίνδυνο, αποτελεί μια άμεση συμβολή στη διατήρηση της πανίδας.
 • Από τη διαδικασία περισυλλογής του άγριου ζώου, τον προσδιορισμό των αιτιών που ευθύνονται για το πρόβλημα που παρουσιάζει, τις διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ. συγκεντρώνονται πολύτιμα επιστημονικά στοιχεία και συμπεράσματα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία της άγριας ζωής.
 • Η δημιουργία δικτύων εθελοντών και συνεργατών σε όλη την επικράτεια συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών που αποτελούν εργαλεία για τους επιστήμονες και τις οργανώσεις προστασίας.
 • Πολύ σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση που επιτυγχάνεται μέσα από τις δράσεις περίθαλψης. Οι άνθρωποι συγκινούνται και κινητοποιούνται όταν η φύση προσωποποιείται σε ένα τραυματισμένο ζώο.
 
 • Τα Κέντρα Περίθαλψης στην Ελλάδα, για πουλιά, ερπετά και μικρά θηλαστικά, είναι τα εξής:
 • Για φώκιες
  MOm – 210/522.2888
 • Για αρκούδες, λύκους και ζαρκάδια
  ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – 23860/41.500
 • Για θαλάσσιες χελώνες
  ΑΡΧΕΛΩΝ – 210/894.4444
 • Για δελφίνια και φάλαινες
  ΑΡΙΩΝ – 694.5644.994