Αρχές και Δεοντολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

3η Έκδοση, 2000
Υπεύθυνος έκδοσης: Έρικα Α. Μίλλερ.
International Wildlife Rehabilitation Council (IWRC)
4437 Central Place Suite B-4
Suisun, CA 94585-1633 USA
iwrc@inreach.com
www.iwrc-online.org
National Wildlife Rehabilitators Association (NWRA)
14 North 7th Avenue
St. Cloud, MN 56303-4766 USA
nwra@cloudnet.com
www.nwrawildlife.org
Μετάφραση: Άννα Μαντά

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης άγριας ζωής οφείλει να προσπαθεί να επιτύχει υψηλά επίπεδα φροντίδας των ζώων μέσω της γνώσης και της κατανόησης του τομέα. Απαιτούνται διαρκείς προσπάθειες για ενημέρωση πάνω στις τελευταίες πληροφορίες, μεθόδους και κανονισμούς της αποκατάστασης και επανένταξης
 2. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης οφείλει να είναι υπεύθυνο, ευσυνείδητο και αφοσιωμένο καθώς και να εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται στα περιθαλπόμενα και υπό επανένταξη ζώα.
 3. Το κέντρο περίθαλψης και αποκατάστασης πρέπει να υπακούει στους τοπικούς και τους κρατικούς νόμους που αφορούν την άγρια ζωή, την περίθαλψη και αποκατάστασή της και τις όποιες σχετικές με αυτήν δραστηριότητες.
 4. Το κέντρο περίθαλψης και αποκατάστασης οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς πρακτικές και συνθήκες εργασίας, τηρώντας κάθε φορά τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 5. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης οφείλει να αναγνωρίζει τυχόν περιορισμούς και να έχει τη συνδρομή κτηνιάτρου ή άλλου εκπαιδευμένου επαγγελματία όποτε αυτή κρίνεται αναγκαία.
 6. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης οφείλει να σέβεται τα άλλα κέντρα και άτομα που ανήκουν σε σχετικούς με το αντικείμενο τομείς και να μοιράζεται τεχνικές και γνώσεις στο πνεύμα της συνεργασίας για το καλό των ζώων.
 7. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης οφείλει να τοποθετεί την καλλίτερη δυνατή φροντίδα των ζώων πάνω από το προσωπικό όφελος.
 8. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης οφείλει να προσπαθεί να παρέχει επαγγελματική φροντίδα με ευαισθησία σε κάθε φάση της περίθαλψης και επανένταξης των άγριων ζώων, δείχνοντας σεβασμό στην άγρια φύση και διατηρώντας την αξιοπρέπεια του κάθε ζώου στη ζωή και το θάνατο. Τα απελευθερώσιμα ζώα πρέπει να κρατούνται σε συνθήκες που αρμόζουν στην άγρια ζωή και να απελευθερώνονται τη συντομότερη κατάλληλη στιγμή. Τα μη απελευθερώσιμα ζώα που δεν είναι σε θέση να εκπαιδευτούν, να δοθούν για υιοθεσία ή να αναπαραχθούν σε αιχμαλωσία έχουν το δικαίωμα στην ευθανασία.
 9. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης οφείλει να ενθαρρύνει την υποστήριξη της κοινότητας και τη δραστηριοποίησή της μέσα από την εκπαίδευση εθελοντών και τη δημόσια ενημέρωση. Ο κοινός στόχος πρέπει να είναι η προώθηση του υπεύθυνου ενδιαφέροντος για τα έμβια όντα και το καλό του περιβάλλοντος.
 10. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης πρέπει να εργάζεται έχοντας ως βάση ορθές οικολογικές αρχές, περιλαμβάνοντας την κατάλληλη δεοντολογία προστασίας και μια στάση ευθύνης και εποπτείας.
 11. Το κέντρο περίθαλψης και επανένταξης οφείλει να εκτελεί όλες τις εργασίες και τις δραστηριότητές του με επαγγελματισμό, ειλικρίνεια, ακεραιότητα, συμπόνια και αφοσίωση, έχοντας πάντα υπ’όψιν ότι η συμπεριφορά ενός και μόνο ατόμου φέρει συνέπειες για ολόκληρο τον χώρο της περίθαλψης και επανένταξης της άγριας ζωής.