Ετικέτα

  • Αρχική
  • Αρχεία κατηγορίας Ελληνική Πανίδα

Η Χερσαία Πανίδα

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των τοπογραφικών και κλιματικών της χαρακτηριστικών, η Ελλάδα φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα από τις υψηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 30.000 –

Περισσότερα »

Η έννοια της Βιοποικιλότητας

Η έννοια της βιοποικιλότητας αναφέρεται στην ποικιλία γενών, ειδών και οικοσυστημάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή στον πλανήτη. Η σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας σχετίζεται με

Περισσότερα »

Κέντρα Περίθαλψης

Η περίθαλψη των άγριων ζώων συμβάλλει πολλαπλά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας: Η διάσωση και η επιτυχής επανένταξη των υπό περίθαλψη ζώων, ιδίως στην περίπτωση που

Περισσότερα »