Ετικέτα

  • Αρχική
  • Αρχεία κατηγορίας Ελληνική Πανίδα

Η Χερσαία Πανίδα

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των τοπογραφικών και κλιματικών της χαρακτηριστικών, η Ελλάδα φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα από τις υψηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 30.000 – 50.000 είδη πανίδας, 6.000, περίπου, είδη χλωρίδας, τον μεγαλύτερο πληθυσμό ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας γλυκού νερού στη Μεσόγειο και περισσότερα από 400 είδη πτηνών. Αμφίβια Τα αμφίβια υπάρχουν στη γη εδώ …

Διαβάστε Περισσότερα

Η έννοια της Βιοποικιλότητας

Η έννοια της βιοποικιλότητας αναφέρεται στην ποικιλία γενών, ειδών και οικοσυστημάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή στον πλανήτη. Η σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας σχετίζεται με την υγεία των οικοσυστημάτων και την υγεία της ανθρωπότητας. Η φθίνουσα πορεία της βιοποικιλότητας, που παρατηρείται στην εποχή μας, συνδέεται με μεγάλες αλλαγές στους φυσικούς οικότοπους οι οποίες οφείλονται στα …

Διαβάστε Περισσότερα

Κώδικας Σωστής Συμπεριφοράς των Πολιτών στη Φύση

Μερικοί απλοί κανόνες οριοθετούν έναν κώδικα σωστής συμπεριφοράς όταν βρισκόμαστε στη φύση και για την αποφυγή ενόχλησης των ζωντανών οργανισμών που ζουν μέσα σ΄αυτήν. Για την προστασία από πυρκαγιές δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά ή σκουπίδια. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές, δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα. Αν αντιληφθούμε φωτιά στο δάσος τηλεφωνούμε άμεσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία …

Διαβάστε Περισσότερα

Κέντρα Περίθαλψης

Η περίθαλψη των άγριων ζώων συμβάλλει πολλαπλά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας: Η διάσωση και η επιτυχής επανένταξη των υπό περίθαλψη ζώων, ιδίως στην περίπτωση που πρόκειται για άτομα σπάνιων ειδών ή ειδών σε κίνδυνο, αποτελεί μια άμεση συμβολή στη διατήρηση της πανίδας. Από τη διαδικασία περισυλλογής του άγριου ζώου, τον προσδιορισμό των αιτιών που ευθύνονται …

Διαβάστε Περισσότερα