Νέα

Τραυματισμένη αλεπού από τη Βούλα

εικόνα Viber

Μια τραυματισμένη αλεπού από τη Βούλα, προσκομίστηκε στον Σταθμό από τους εθελοντές του SaveLife Lifeguard Hellas SAR Volunteer / Εθελοντική ομάδα διάσωσης/