Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων – συμβολή στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για την αστική βιοποικιλότητα

Φορέας υλοποίησης

Εταίρος

PRASINO TAMEIO dpi
ANIMA LOGO
pesydap
ornia ston klwvo

Το έργο «Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων – συμβολή στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για την αστική βιοποικιλότητα» υλοποιείται από την ΑΝΙΜΑ σε συνεργασία με τον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. (Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά). Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Χρηματοδοτικού Χρογράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022», στον Άξονα Προτεραιότητας «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες». Έχει διάρκεια 13 μήνες (1/11/2023-30/11/2024) και προϋπολογισμό 50.000 ευρώ.

Οι τραυματισμοί́ και οι θάνατοι των άγριων ζώων από́ ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως και η σύλληψή τους στο πλαίσιο της παράνομης εμπορίας, έχουν σοβαρές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά σε είδη που διατηρούν μικρούς πληθυσμούς, όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις ατόμων Μαυρόγυπα και Ασπροπάρη. Η διάσωση αυτών των ατόμων και η επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των πληθυσμών τους σε μια περιοχή ή ακόμα και σε επίπεδο χώρας. Επιπλέον, η σημασία του αστικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα θέτει μεταξύ άλλων ως στόχο να επιστρέψει η φύση στις πόλεις και καλεί τις ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό́ τουλάχιστον 20.000 κατοίκων να αναπτύξουν σχέδια οικολογικού́ προσανατολισμού́ τους. Στην Ελλάδα το κενό ενημέρωσης σχετικά με αυτό το θέμα είναι τεράστιο, ιδιαίτερα ανάμεσα στις αρμόδιες δημοτικές αρχές, όπου η αστική βιοποικιλότητα ταυτίζεται με την λεγόμενη «αστική πανίδα» δηλαδή τα αδέσποτα ζώα (γάτες και σκύλοι).

Ο σκοπός του έργου είναι η προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μέσα από την περίθαλψη και επανένταξη άρρωστων, τραυματισμένων, ορφανών και θυμάτων παράνομης διακίνησης / εμπορίας άγριων ζώων, την ανάδειξη της σημασίας της αστικής βιοποικιλότητας και την έναρξη της συζήτησης εντός των δήμων για τον οικολογικό μετασχηματισμό των πόλεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι η φροντίδα και περίθαλψη συνολικά 3.000 άγριων ζώων και η ενημέρωση δήμων της Αττικής πάνω σε θέματα αστικής βιοποικιλότητας. Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία της ΑΝΙΜΑ και του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. (Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά).

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι : α) Η περίθαλψη 2.000 ενήλικων / νεαρών τραυματισμένων ή άρρωστων άγριων ζώων. Από αυτά, τα 1.000 θα προέρχονται από την Αττική και τα υπόλοιπα από όλη τη χώρα. Περίπου 50 υπολογίζεται ότι θα είναι μεγαλόσωμα αρπακτικά πουλιά, τα οποία μετά την αποθεραπεία τους θα χρειαστεί να φιλοξενηθούν και να γυμναστούν σε ειδικούς κλωβούς επανένταξης για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο φυσικό περιβάλλον μετά την απελευθέρωσή τους. β) Η περίθαλψη 500 νεοσσών και νεογνών κυρίως επειδή έπεσαν από φωλιές ή έμειναν ορφανά, όλα από τις περιοχές των Δήμων Αθήνας-Πειραιά, που καλύπτει ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. γ) η περίθαλψη 500 άγριων πτηνών που είναι θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας από τα παράνομα παζάρια, αγορές ή μαγαζιά των δήμων Αθήνας-Πειραιά δ) η διοργάνωση μιας ημερίδας με αντικείμενο την αστική βιοποικιλότητα

  • Περίθαλψη και επανένταξη 2.000 ενήλικων ή νεαρών τραυματισμένων ή άρρωστων άγριων ζώων
  • Φροντίδα και περίθαλψη 500 άγριων ζώων που είναι θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας
  • Ανατροφή και επανένταξη 500 ορφανών νεοσσών και νεογνών
  • Αυξημένη ευαισθητοποίηση και γνώση: Η ημερίδα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία της αστικής βιοποικιλότητας, τις απειλές που αντιμετωπίζει και τα οφέλη που παρέχει. Επίσης θα τους ενημερώσει σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. κανονιστικές διατάξεις, κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές) που μπορούν να εφαρμοστούν από τις δημοτικές αρχές για τη διατήρηση και ενίσχυσή της. Υπολογίζεται ότι στην ημερίδα θα συμμετάσχουν περίπου 30 άτομα, εκπρόσωποι και στελέχη δήμων της Αττικής.
  • Δικτύωση και συνεργασία: Η ημερίδα θα συγκεντρώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους διαφορετικών δήμων, επιτρέποντάς τους να μοιραστούν εμπειρίες και ιδέες και ενδεχομένως να συνεργαστούν σε έργα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.
  • Συνολικά, η ημερίδα μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ικανοτήτων των στελεχών των δήμων, να προωθήσει τη συνεργασία και να κινητοποιήσει δράση για την αστική βιοποικιλότητα, συντελώντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των πόλεων.

Από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως την 30η Απριλίου 2024, στο πλαίσιο του έργου:

  • Έλαβαν φροντίδα και περίθαλψη 474 ενήλικα ή νεαρά άγρια ζώα, που βρέθηκαν τραυματισμένα ή άρρωστα. Από αυτά, τα 353 προέρχονται από την Αττική. Τα 10 ήταν μεγαλόσωμα αρπακτικά πουλιά, που μεταφέρθηκαν προς φιλοξενία σε ειδικούς κλωβούς επανένταξης που έχει η ΑΝΙΜΑ στα Καλύβια και στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους
  • Παρελήφθησαν και ανατράφηκαν 233 νεοσσοί και νεογνά που έπεσαν από φωλιές ή έμειναν ορφανά από τις περιοχές των Δήμων Αθήνας-Πειραιά, που καλύπτει ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.
  • Παρελήφθησαν και έλαβαν φροντίδα 286 άγρια πτηνά θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας από τα παράνομα παζάρια, αγορές ή μαγαζιά των δήμων Αθήνας-Πειραιά μέχρι να ανακτήσουν το φτέρωμά τους και εν γένει δυνάμεις, να αναρρώσουν από τυχόν ασθένειες/τραύματα κλπ.