Νέα

Οι εισαγωγές του 2021 σε γραφιστική απεικόνιση

Το 2021 έκλεισε με τον αριθμό ρεκόρ για την ΑΝΙΜΑ των 8153 εισαγωγών από 201 διαφορετικά είδη άγριων ζώων.

Με μια μικρή ανάλυση των δεδομένων βγάζουμε σημαντικά  συμπεράσματα για τις αιτίες εισαγωγής (ατυχήματα, πυροβολισμοί, δηλητήρια κλπ) και την εποχικότητά τους, τα οποία  οσο εμβαθύνουμε στην ανάλυση γίνονται και πιο ενδιαφέροντα.

Δείτε εδώ μαι γραφιστική απεικόνιση των εισαγωγών της χρονιάς που πέρασε.