Χάρτα συνεργασίας – Κώδικας δεοντολογίας

acf banner

Δεκατρία Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας, Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών Ειδών της Άγριας Πανίδας και φορείς που ασχολούνται με την περίθαλψη της άγριας ζωής συνυπογράφουν έναν Κώδικα Δεοντολογίας και δεσμεύονται ότι  οι αρχές του θα διέπουν τη λειτουργία τους σε σχέση με την περίθαλψη, την ευζωία και την επανένταξη των άγριων ζώων που περιθάλπουν. Ο Κώδικας αυτός συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Δίκτυο Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα”, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ και εταίρο τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ. Το να βρεθεί ένας κοινός τόπος ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς και ανθρώπους είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Στην περίπτωση των οργανώσεων της περίθαλψης άγριων ζώων, που οι περισσότερες έχουν πολλά χρόνια ιστορίας και εξέλιξης χωρίς να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους, χρειάστηκε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια και πολύς διάλογος για να συνταχθεί αυτός ο κώδικας δεοντολογίας. Το ότι τα καταφέραμε τελικά είναι κάτι που μας ενθουσιάζει και, μέσα σε μια δύσκολη για την χώρα περίοδο, μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΧΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (PDF)