Νέα

Συμμετοχή της ΑΝΙΜΑ στο 15ο ICZEGAR

logo

Η ΑΝΙΜΑ συμμετείχε στο 15ο Διεθνές Συνέδριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Παρακείμενων Περιοχών (15th ICZEGAR, International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions) στην Μυτιλήνη, 12-15 Οκτωβρίου 2022. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ομιλίες και πόστερ εργασιών σχετικές με τη ταξινομική, τη φυλογένεση, τη βιογεωγραφία, την οικολογία, την εξέλιξη και τη διατήρηση των ζωικών ειδών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Το έργο της ΑΝΙΜΑ παρουσιάστηκε με μία ομιλία και ένα αναρτημένο πόστερ.

Ο συνεργάτης μας βιολόγος Αλέξανδρος Βεζυράκης στην ομιλία του με τίτλο “Admission trends and treatments outcomes from a wildlife rehabilitation centre in Greece” παρουσίασε το σύνολο των δεδομένων που έχει συλλέξει η ΑΝΙΜΑ την περίοδο 2005-2021, αναλύοντας τις πιο κοινές αιτίες εισαγωγής αλλά και τα αποτελέσματα των περιστατικών που λαμβάνει η ΑΝΙΜΑ. Στη συνέχεια, ο συνεργάτης μας Γιώργος Ράλλης παρουσίασε πόστερ με τίτλο “Insights on morbidity causes of Raptors in Greece through ANIMA rehabilitation center admitted cases”, στο οποίο παρουσιάζεται η ανάλυση των αιτιών εισαγωγής αρπακτικών στην ΑΝΙΜΑ την περίοδο 2013-2020, τα αποτελέσματα της οποίας συγκρίθηκαν με τους άγριους πληθυσμούς και έγινε μια πρώτη εκτίμηση των αιτιών θνησιμότητας για τους άγριους πληθυσμούς κάθε είδους αρπακτικού.

Μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο της ομιλίας του Αλέξανδρου στο παρακάτω infographic, καθώς και το πόστερ του Γιώργου εδώ.