Νέα

Επιστολή προς Τσιρώνη για παραχώρηση αιγιαλού

Επιστολή 14 περιβαλλοντικών οργανώσεων προς τον Αναπλ. Υπουργό Γιάννη Τσιρώνη για απόφαση που αφορά τις παραχωρήσεις αιγιαλού, κατά παράκαμψη ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ.

“Αξιότιμε κ. Τσιρώνη,
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη σας για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας του συνόλου των περιοχών που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (δίκτυο Natura 2000), κατ’ άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε έως 30/4/2017 με το άρθρο 56 Ν. 4384/2016.

Καθόσον η ανωτέρω απόφασή σας δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ζητούμε άμεση ενημέρωση αν τα ανωτέρω αναφερόμενα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς και να μας χορηγηθεί το ανωτέρω έγγραφο υπογεγραμμένο.

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθούν τα εξής:
Παρά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (3944/2015) σύμφωνα με την οποία η συλλήβδην παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ, και η έγκριση εκ των προτέρων περαιτέρω παραχωρήσεων προς τρίτους έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινόχρηστο χαρακτήρα του παράκτιου οικοσυστήματος ως δημόσιου αγαθού και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αλλοίωσης των παραλιών λόγω της υπερεκμετάλλευσης, πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο « πολυθεματικός» νόμος 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄/26-4-2016). Με το άρθρο 56 παρατάθηκε η ισχύς της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί παραχώρησης απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας» για μια ακόμα χρονιά, αγνοώντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.”

Δείτε την επιστολή:

[dg columns=”1″ ids=”150″]