Νέα

Απελευθέρωση στη λίμνη Μαραθώνα

Το Σάββατο 8 Μαΐου, στη λίμνη Μαραθώνα και τη γύρω  περιοχή, απελευθερώσαμε, παρουσία μικρών και μεγάλων φίλων, ένα ξεφτέρι, ένα βραχοκιρκίνεζο, μια τυτώ, καρδερίνες, ένα λούγαρο, ένα λαφιατάκι, έναν μικροτσικνιά, έναν νυχτοκόρακα και έναν Ηταυρο!