Νέα

Παρατηρώ: μια πρωτοβουλία πρωτοποριακή για την Ελλάδα

Η δημιουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΩ είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ANIMA που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 με την οικονομική στήριξη του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, μέσα από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο  διαχειρίστηκε το ίδρυμα Μποδοσάκη.

Αρχικά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΑΡΑΤΗΡΩ είχε πιλοτικό χαρακτήρα. Η υποδοχή του από το προσωπικό φορέων διαχείρισης και δασαρχείων, τους παρατηρητές της φύσης, τους εργαζόμενους πεδίου και τους απλούς πολίτες ήταν ένθερμη. Το θεώρησαν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, τόσο για την επιστήμη όσο και για τη χάραξη πολιτικής και οι υποδείξεις τους για τη βελτίωση της λειτουργίας του ήταν πολύτιμες. Συγκεκριμένα κατέδειξαν μια σειρά από αναγκαίες τροποποιήσεις και περαιτέρω δράσεις, ώστε να αναβαθμιστεί η ιστοσελίδα, να δημιουργηθεί εφαρμογή για το κινητό και να δημοσιοποιηθεί περαιτέρω το έργο στους πολίτες.

Την αναβάθμιση και επικοινωνία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΑΡΑΤΗΡΩ ανέλαβε η SciCo τον Νοέμβριο του 2017 και υλοποιείται  σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ με την οικονομική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις”.

H νέα ιστοσελίδα είναι φιλικότερη στους χρήστες κάθε ηλικίας και παρέχει νέες δυνατότητες.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ!!

Eπίσης, δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή για κινητά και tablets!

Κατέβασε την εφαρμογή, προστάτεψε την άγρια ζωή!