Υιοθεσίες

Πώς λειτουργεί η συμβολική υιοθεσία

Διαλέγεις το ζώο που θα ήθελες να υιοθετήσεις και ολοκληρώνεις τη δωρεά σου με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σου. Εμείς σου στέλνουμε το πιστοποιητικό υιοθεσίας και ενημερωτικό υλικό της ΑΝΙΜΑ . Οι υιοθεσίες μπορούν να γίνουν από άτομα ή οργανισμούς (όπως σχολεία, εταιρείες, κλπ).

Ίσως να μη συναντήσεις ποτέ το ζώο που θα υιοθετήσεις, θα ξέρεις όμως πως έχεις συμβάλει στην περίθαλψη και τη φροντίδα πολλών από τους φιλοξενούμενους της ΑΝΙΜΑ μέχρι την απελευθέρωσή τους, ενώ παράλληλα η συνεισφορά σου θα έχει συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο είδος που σε γοητεύει ιδιαίτερα.

Ιδανικά, μπορείς να συνεισφέρεις όλο το ποσό που χρειάζεται η ΑΝΙΜΑ για να φροντίσει ένα άγριο ζώο μέχρι την απελευθέρωσή του. Μια υιοθεσία μπορεί να αναληφθεί από ένα άτομο ή συλλογικά, για παράδειγμα από μια οικογένεια ή σχολική τάξη.

Με κάθε υιοθεσία θα λάβεις το πιστοποιητικό υιοθεσίας με φωτογραφία του ζώου (στην περίπτωση της συλλογικής υιοθεσίας, για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους, στέλνεται ένα μόνο αντίτυπο του υλικού). . Πάνω απ΄ όλα όμως, με τη συνεισφορά σου θα μας έχεις βοηθήσει να:

  • περιθάλψουμε ακόμα περισσότερα τραυματισμένα, άρρωστα και ορφανά άγρια ζώα
  • να τα απελευθερώσουμε στη συνέχεια στο φυσικό τους περιβάλλον
  • να συμβάλλουμε στην επιστημονική πληροφορία
  • να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό για την προστασία της φύσης
  • να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τις έννοιες της φύσης και της άγριας ζωής πραγματοποιώντας δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία

Επιλέξτε το άγριο ζώο που θέλετε να υιοθετήσετε