Υιοθέτησε συμβολικά ένα νανόμπουφο

Υιοθέτησε συμβολικά ένα νανόμπουφο

Νανόμπουφος

Υιοθέτησε συμβολικά ένα νανόμπουφο που φιλοξενούμε και βοήθησέ μας να φροντίσουμε πολλά ακόμα!

Ιδανικά, μπορείς να συνεισφέρεις όλο το ποσό που χρειάζεται η ΑΝΙΜΑ για να φροντίσει ένα νανόμπουφο μέχρι την απελευθέρωσή του. Μια υιοθεσία μπορεί να αναληφθεί από ένα άτομο ή συλλογικά, για παράδειγμα από μια οικογένεια ή μια σχολική τάξη.

40,00
Μηνιαία for three months
Επιλέξτε μία μέθοδο πληρωμής
Log In to Your Account (προαιρετικά)

Στοιχεία χρέωσης

Σύνολο Δωρεάς: €40,00 Μηνιαία for three months