Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Η ΑΝΙΜΑ, από τον Ιούλιο του ’12, συνεργάζεται με τον Κλάδο Ανιχνευτών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με στόχο τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων και κοινωνικά ενεργών πολιτών σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ελληνικής πανίδας.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων