Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται με φορείς διαχείρισης και άλλους φορείς, όπως η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, για την αποστολή, περίθαλψη και απελευθέρωση άγριων ζώων από τις περιοχές αρμοδιότητας των φορέων αυτών.

Ενδεικτικά η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται με τους παρακάτω Φορείς Διαχείρισης:

  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά
  • Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας