Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Η ΑΝΙΜΑ παραλαμβάνει όλα τα πουλιά που βρίσκονται τραυματισμένα στον αερολιμένα ή συλλαμβάνονται με ειδικές παγίδες από το προσωπικό της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Τα πουλιά αυτά απελευθερώνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από τον αερολιμένα με σκοπό να δυσκολευτεί η επιστροφή τους σε αυτόν. Η παρουσία πτηνών στις πίστες αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των αεροπλάνων αλλά και των ίδιων των πουλιών.

www.aia.gr