Σε συνεργασία με το Birdlife Cyprus η ΑΝΙΜΑ διεκπεραίωσε σεμινάριο πρώτων βοηθειών στους κρατικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με τη θήρα και τους εθελοντές. Υπάρχει υπό διαμόρφωση σχέδιο δημιουργίας κέντρο περίθαλψης άγριων πουλιών στην Κύπρο σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ.