Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο υποστηρίζει την περίθαλψη παρέχοντας εξειδικευμένες τροφές και υλικά κατασκευής κλωβών, διευκολύνει τις μεταφορές ιδίως μεγαλόσωμων ζώων και όποτε χρειαστεί, παρέχει τον εξοπλισμό για την ψηφιακή παρακολούθηση των ζώων μετά την απελευθέρωση.

http://www.atticapark.com/