Αλκυόνη

Η ΑΝΙΜΑ από το 2008 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Αλκυόνη στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριων Ζώων Αλκυόνη  (στο εξής Αλκυόνη) είναι σωματείο που έχει  ως σκοπό την περισυλλογή, θεραπεία  και επανένταξη στη φύση των άγριων ζώων της Ελληνικής πανίδας που για κάποιον λόγο βρέθηκαν σε θέση να χρειάζονται περίθαλψη. Η Αλκυόνη έχει αδειοδοτηθεί για τη δραστηριότητα αυτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με την υπ αριθ. πρωτ  111361/4316 της 7ης-9-2004 του ΥΑΑΤ  απόφαση.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ (στο εξής ΑΝΙΜΑ σωματείο που έχει ως σκοπό την προσφορά κάθε δυνατής κτηνιατρικής βοήθειας και φροντίδας σε οποιοδήποτε αδύναμο, τραυματισμένο, άρρωστο ή αποπροσανατολισμένο άγριο ζώο ,το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του, με άμεσο στόχο την αποκατάσταση της υγείας του και την επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον.

Η ΑΝΙΜΑ έχει λάβει  άδεια ίδρυσης Κέντρου Περίθαλψης από τις προβλεπόμενες από  τη νομοθεσία υπηρεσίες σε οικόπεδο παραχωρηθέν από την Περιφέρεια Αττικής εντός των ορίων του Δήμου Σαρωνικού, με αρ. πρωτ. 202591/3067 της 26ης- 10- 2010

Η Αλκυόνη και η ΑΝΙΜΑ αναγνωρίζοντας ως κοινό ενδιαφέρον των δύο φορέων την ασφαλή κατά το δυνατόν επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον  των υπό περίθαλψη άγριων ζώων, καθώς και την καλή διαβίωσή τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους υπό περίθαλψιν, και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου φορέα, αποδέχονται και συμφωνούν τα παρακάτω:

Οι δύο φορείς θα συνεχίσουν και θα εντείνουν την μέχρι τώρα συνεργασία τους, και ειδικότερα:

  • Το υποκατάστημα της ΑΝΙΜΑ επί της οδού Μενελάου 134, στην Καλλιθέα Αττικής, στο οποίο στεγάζεται το γραφείο της ΑΝΙΜΑ, θα φιλοξενεί τον Σταθμό Α΄ Βοηθειών της Αλκυόνης στην Αθήνα. Ο Σταθμός είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης της Αλκυόνης, σε κάθε περίπτωση που ένα άγριο ζώο προοριζόμενο για την Αλκυόνη χρειάζεται αυξημένη φροντίδα, εξειδικευμένο νοσηλευτικό υλικό ή πρέπει να παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στην Αθήνα λόγω καιρικών συνθηκών, απεργιών κλπ.
  • Ζώα, υπό επανένταξιν ή μη απελευθερώσιμα τα οποία έχουν περιθαλφθεί από την ΑΝΙΜΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Αλκυόνη και του Σταθμού Α΄ Βοηθειών ,θα  φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Αλκυόνης στην Πάρο.
  • Η Αλκυόνη και η ΑΝΙΜΑ αλληλοεπικουρούνται  διαθέτοντας τους εθελοντές τους και τους ανά την Ελλάδα συνεργάτες τους, όταν πρόκειται για περισυλλογή και αποστολή άγριου ζώου στο Κέντρα Περίθαλψης ή στο Σταθμό Α΄ Βοηθειών φορείς ή αποθεραπευμένων άγριων ζώων προς απελευθέρωση.
  • Και τα δύο μέρη, ΑΝΙΜΑ και Αλκυόνη, διατηρούν στο πλαίσιο του μνημονίου την αυτονομία τους σε κάθε πρόγραμμα επιστημονικό, εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό που ο κάθε φορέας διεκπεραιώνει, αλλά επίσης μπορούν να υποβάλλουν και να διεκπεραιώνουν προγράμματα από κοινού.
  • Τα δύο μέρη δύνανται να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες συνεργασίες και προγράμματα. Το ακριβές περιεχόμενο των συνεργασιών μεταξύ των δύο μερών θα περιγράφεται σε εκάστοτε συμφωνούμενο και υπογεγραμμένο από κοινού πρόγραμμα δράσης.
  • Τα μέρη ενημερώνουν και συμφωνούν εκ των προτέρων από κοινού για τις ενέργειες προβολής της συνεργασίας τους στα ΜΜΕ.
  • Οι οποιεσδήποτε διαφωνίες μεταξύ των μερών θα πρέπει να επιλύονται με αμοιβαία συμφωνία στο πνεύμα της καλής συνεργασίας και του κοινού σκοπού.

https://www.facebook.com/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%8C%CE%BD%CE%B7-Aegean-Wildlife-Hospital-282833361820028/