Συλλογή δεδομένων

Η ΑΝΙΜΑ συλλέγει συστηματικά στοιχεία για τις αιτίες εισαγωγής άγριων ζώων από το 2011. Aυτό σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό ζώων που παραλαμβάνει της επιτρέπει να εξάγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το θέμα αυτό.