Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Καθώς η ΑΝΙΜΑ λαμβάνει μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων καθημερινά, μια από τις βασικές της δραστηριότητες αποτελεί και η παροχή συμβουλών σε πολίτες και φορείς για περιπτώσεις τραυματισμένων/ορφανών άγριων ζώων, ενώ αναλαμβάνει και την εκπαίδευση ομάδων και φορέων. Επιπλέον, ενημερώνει όλους όσους την παρακολουθούν (στο facebook αυτοί ανέρχονται σε περισσότερα από 70.000 άτομα), για την σωστή συμπεριφορά και αντιμετώπιση περιστατικών τραυματισμένων και νεοσσών-νεογνών άγριων ζώων.
Στον τομέα της περιβαλλοντικής αγωγής, η ΑΝΙΜΑ έχει αναπτύξει προγράμματα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Μέρος των προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτεί το Ιδρυμα Νιάρχου και διενεργούνται στον φιλόξενο χώρο του Βοτανικού Κήπου Διομήδους (Χαϊδάρι).

Δείτε τις Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ύπαιθρο .