Εθνική Συνάντηση Νέων Ανταποκριτών Άγριας Ζωής

Η Εθνική Συνάντηση Νέων Ανταποκριτών Άγριας Ζωής πραγματοποιήθηκε στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2012 στο Δήμο Αθήνας και το Δήμο Σαρωνικού με τη συμμετοχή νέων από όλη την Ελλάδα καθώς και ειδικών επιστημόνων στους τομείς της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής. Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία και λειτουργία ενός Εθνικού Δικτύου Ανταποκριτών Άγριας Ζωής το οποίο θα εργάζεται σε τοπικό επίπεδο υπό το συντονισμό και την επιστημονική υποστήριξη του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας ΑΝΙΜΑ. Η Συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης και του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση καθώς επίσης και του Δήμου Σαρωνικού, εστίασε στις εθνικές πολιτικές για την προστασία της βιοποικιλότητας καθώς και στις δράσεις που πρέπει να μπουν σε εφαρμογή από νέους εθελοντές με στόχο να προστατευτεί σε τοπικό επίπεδο η άγρια ζωή. Περιλήφθηκαν συνεδρίες θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής εφαρμογής στο πεδίο καθώς και αναλυτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών για τραυματισμένα και άρρωστα άγρια ζώα. Η Εθνική Συνάντηση Νέων του Οκτωβρίου αποτελεί το ξεκίνημα για την ευρύτερη εφαρμογή και τη διάχυση δράσεων προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής σε ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών ανά την Ελλάδα.