Απευθείας δωρεά

Απευθείας δωρεά

  • με 5 ευρώ ταΐζετε ένα σποροφάγο πουλάκι για μια εβδομάδα
  • με 10 ευρώ ζεσταίνετε ένα εξαντλημένο πουλί για 10 μέρες
  • 20 € αρκούν για το τάισμα  ενός αρπακτικού  για μια εβδομάδα
  • 50 € αρκούν για το τάισμα ενός ψαροφάγου πουλιού ή 10 μικρών θηλαστικών για ένα μήνα
  • 100 € αρκούν για να καλυφθούν τα ιατρικά είδη που απαιτούνται για την επέμβαση τραυματισμένου ζώου
  • 250 € αρκούν για το τάισμα ενός αρπακτικού πουλιού που βρίσκεται στην επανένταξη για  τρεις μήνες

Συμπλήρωσε το ποσό που θες να προσφέρεις

Επιλέξτε μία μέθοδο πληρωμής
Log In to Your Account (προαιρετικά)

Στοιχεία χρέωσης

Σύνολο Δωρεάς: €10,00