Διοικητικό Συμβούλιο

Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1985 μέλος της Ορνιθολογικής, διετέλεσε μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Νέα Οικολογία, Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων, ιδρυτικό μέλος της ΑΝΙΜΑ, με τριαντακονταετή εμπειρία στη νοσηλεία και επανένταξη άγριων ζώων.

Πτυχίο : Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακό : Διαχείριση Βιοποικιλότητας (Master en conservacion de Biodiversidad)
Facultat de Biologia, Univesitat de Barcelona

Νοσηλεύτρια ζώων. Απόφοιτος της σχολής Bell Mead training school στο Old Windsor, στην Αγγλία. Έχει εργαστεί στο κτηνιατρείο και στη συνέχεια στα γραφεία της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας, από το 1981 ως το 1992 και στην ΑΝΙΜΑ από το 2011 ως υπάλληλος και εθελόντρια.

Κτηνίατρος ΑΠΘ,  με ειδίκευση σε εξωτικά ζώα, συνεργάτης και υπεύθυνος κτηνίατρος της ΑΝΙΜΑ από το 2004, μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ΑΝΙΜΑ. Έχει διενεργήσει εκατοντάδες χειρουργικές επεμβάσεις σε άγρια ζώα, κυρίως πουλιά, και είναι από τους εμπειρότερους κτηνιάτρους της χώρας στην περίθαλψη και νοσηλεία άγριων ζώων.

Νομικός. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Ruhr στο Bochum Γερμανίας και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Γκράτς της Αυστρίας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Duesseldorf, Γερμανίας. Έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Τουρκίας και έχει λάβει μέρος σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό. Το 2006 ίδρυσε την Ελληνική Εταιρία Δικαίου Αρχαιοτήτων. Ιδρυτικό μέλος της ΑΝΙΜΑ.