ΑΝΙΜΑ

Δράσεις και Προστασία

Στις βασικές προτεραιότητες της ΑΝΙΜΑ βρίσκεται η προστασία της άγριας ζωής. Η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται με όλους φορείς και οργανώσεις που έχουν αντικείμενο τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω σχετικών δράσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

View all
View

Οικολόγοι που αμολάνε... φίδια!

Δεν υπάρχει ούτε ένας; κάτοικος της χώρας μας σήμερα, που να μην έχει ακούσει έστω και μία φορά...

View

Μια γιορτή που τα είχε όλα...

...και κυρίως παιδιά! Και φίλους, και γείτονες, και χορό, και νομαδική κουζίνα, και χορό, και...