Koμνηνού Αναστασία: κτηνίατρος, καθηγήτρια ΑΠΘ.

Ακρίβος Αχιλλέας: κτηνίατρος.

Φωτοπούλου Ελένη: κτηνίατρος.

Σοφούλη Εμμανουέλα: κτηνίατρος.

Λυμπεράκης Πέτρος: βιολόγος- οικολόγος.

Αρνέλλος Γιάννης: δασολόγος.

Fric Jakob: ορνιθολόγος.

Παπακωνσταντίνου Κώστας: εκπαιδευτικός-ορνιθολόγος.

Καλιαμπέτσου Ηρα: νομικός.

Δεληγιάννης Αλέξανδρος: σύμβουλος θεμάτων στρατηγικής.

Μπελαλίδης Θάνος: σύμβουλος επικοινωνίας, υπεύθυνος εταιρικών συνεργασιών.

Γανωτή Mαρία: συντονίστρια δράσεων.

Καζάζου Άννα: δασολόγος με ειδίκευση στη Διαχείριση Άγριας Ζωής.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής

Αποστολή της Επιστημονικής Επιτροπής

 • Να στηρίζει παντοιοτρόπως το ΔΣ της ΑΝΙΜΑ στο επιστημονικό κομμάτι των δράσεών της και να αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της οργάνωσης σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό.

Επί μέρους αντικείμενα της Επιστημονικής Επιτροπής

 • Συμβολή και συμμετοχή στην εκπόνηση στρατηγικής της ΑΝΙΜΑ, όσον αφορά στα θέματα προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής.
 • Συνδρομή στην επιλογή και αξιολόγηση προτάσεων ανάληψης δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων από την ΑΝΙΜΑ.
 • Εκπόνηση κειμένων θέσεων που αφορούν κρίσιμα θέματα σχετικά με την μελέτη, τη γνώση, την προστασία των άγριων ζώων της Ελλάδας και των βιοτόπων τους καθώς και τις αρχές και τις μεθόδους περίθαλψης και την επανένταξης στη φύση των άγριων ζώων.
 • Συμβολή στην επεξεργασία και διατύπωση σε κείμενα των βασικών πάγιων θέσεων και της φιλοσοφίας της ΑΝΙΜΑ σε παντός είδους θέματα που αφορούν την ελληνική πανίδα , με έμφαση στα επιστημονικά ζητήματα.
 • Εκπροσώπηση της ΑΝΙΜΑ σε διεθνή fora και συναντήσεις που αφορούν το επιστημονικό μέρος της γνώσης της προστασίας και περίθαλψης- επανένταξης της άγριας ζωής. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΝΙΜΑ θα καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής.
 • Εξασφάλιση της εγκυρότητας των επιστημονικών γνώσεων που στηρίζουν τις θέσεις και τις μεθόδους της ΑΝΙΜΑ.
 • Συγκέντρωση ειδικών γνώσεων και στοιχείων που αφορούν την ελληνική πανίδα και την κατάστασή της, τους κινδύνους και τις απειλές που αυτή διατρέχει.
 • Συγκέντρωση ειδικών γνώσεων γύρω από την νοσοκομειακή φροντίδα, την κτηνιατρική περίθαλψη, τις μεθόδους επανένταξης και κάθε επιστημονική εξέλιξη στους παραπάνω τομείς.

Δομή της Επιστημονικής Επιτροπής

 • Αποτελείται από επτά τακτικά μέλη, ένα εκ των οποίων είναι μέλος του ΔΣ της ΑΝΙΜΑ.
 • Το μέλος του ΔΣ που συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ΔΣ και της Επιστημονικής Επιτροπής.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής μπορούν να προτείνουν στο ΔΣ την ένταξη επιπλέον μελών.
 • Μπορούν να ιδρυθούν υποεπιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες ή κατά περίπτωση αντικειμένου Την απόφαση για την ίδρυση υποεπιτροπών την παίρνει η Επιστημονική Επιτροπή και οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας καθορίζονται από αυτήν.
 • Η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής είναι διετής και συμπίπτει με τη θητεία του ΔΣ που την προτείνει.
 • Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής μπορούν ανά πάσα στιγμή να παραιτηθούν από τη θέση τους για προσωπικούς ή άλλους λόγους.

Επιλογή μελών της Επιστημονικής Επιτροπής

 • Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προτείνονται από το ΔΣ και η πρόσκλησή τους αποφασίζεται με ομοφωνία.

Λειτουργία/διαδικασίες

 • Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά δυο φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη και μετά από πρόσκληση του ΔΣ. Τα έξοδα μετακινήσεων και παραστάσεως των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής βαρύνουν κατά κανόνα τα ίδια τα μέλη αλλά το ΔΣ θα κάνει ότι είναι δυνατόν κάθε φορά ώστε να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες για εξεύρεση αποζημιώσεων και για μείωση του κόστους.
 • Τα θέματα της συνεδρίας καθορίζονται από κοινού μετά από πρόταση του μέλους του ΔΣ που συμμετέχει ή και των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής. Το μέλος του ΔΣ συντάσσει κατάλογο των θεμάτων προς συζήτηση και τον κοινοποιεί σε όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συνεδρίασή της. Για κάθε θέμα, για το οποίο απαιτείται επεξεργασία προτείνεται να αναλαμβάνει κάποιο μέλος της Επιτροπής να το επεξεργάζεται και να το παρουσιάζει πριν τη συνεδρίαση έτσι ώστε να γίνεται συζήτηση επί του επεξεργασμένου κειμένου.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή παρουσιάζει σύντομη αλλά πλήρη αναφορά των πεπραγμένων της δυο φορές τον χρόνο στο ΔΣ, μετά από τις τακτικές συναντήσεις της και οπωσδήποτε στη Γ.Σ. της ΑΝΙΜΑ. Την ευθύνη της ετοιμασίας και έγκαιρης υποβολής της αναφοράς έχουν συλλογικά όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά τον συντονισμό το μέλος του ΔΣ που συμμετέχει.
 • Το ΔΣ, όποτε παραστεί ανάγκη, ζητά εγγράφως από την Επιστημονική Επιτροπή, τη συνδρομή της σε κάποια συγκεκριμένα θέματα.


Νέα από τη Περίθαλψη

Στηρίξτε Μας