Η σημασία της στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων

H καταγραφή και η ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από τις εισαγωγές άγριων ζώων είναι ένας από τους βασικούς τομείς των εργασιών ενός κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής. Απ’ τη διαδικασία αυτή συγκεντρώνονται πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σημαντικά για την προστασία της άγριας πανίδας. Τέτοιες πληροφορίες είναι, πέρα από τις αιτίες εισαγωγής, τα είδη που έρχονται συχνότερα ή σπανιότερα, η εποχικότητα των εισαγωγών, η προέλευσή τους, οι ιδιότητες αυτών που τα αποστέλλουν (Δασαρχεία, Κυνηγετικοί Σύλλογοι, μαθητές σχολείων κλπ.).

Είναι προφανές ότι απαιτείται λεπτομερής, έγκυρη και με επιστημονικές μεθόδους συλλογή και καταγραφή των στοιχείων. Έτσι μπορούν να προσδιοριστούν με ασφάλεια οι αιτίες εισαγωγής και να χαραχθεί μια αρτιότερη πολιτική πρόληψης και προστασίας. Τονίζουμε ότι πάντα ο πρώτος στόχος ενός φορέα περίθαλψης άγριας ζωής είναι η επιτυχής επανένταξη των εισαγόμενων ζώων. Οποιεσδήποτε άλλες παράπλευρες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπονομεύουν σε καμία περίπτωση το στόχο αυτό. Εξάλλου, η μη έγκυρη καταγραφή των στοιχείων αποτελεί απαράδεκτη απώλεια πολύτιμων επιστημονικών πληροφοριών, αξιοποιήσιμων για την προστασία της άγριας πανίδας.

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

  • Αμέσως μετά την εισαγωγή καταγράφεται η περιοχή προέλευσης και ο αποστολέας στην ατομική καρτέλα του ζώου και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου καταγράφονται και όλα τα άλλα στοιχεία που αφορούν στη διάγνωση και στην πορεία ανάρρωσης του. Μέσω της βάσης γίνονται εκ των υστέρων οι ατομικές και στατιστικές αναλύσεις.
  • Γίνεται πρώτη διάγνωση από τους έμπειρους νοσηλευτές του Σταθμού Α΄ Βοηθειών.
  • Το ζώο διακομίζεται στο Κτηνιατρικό Κέντρο Περιστερίου όπου γίνονται ακτινοσκόπηση, αιματολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις.
  • Σε περίπτωση θανάτου ακολουθεί νεκροψία.

Στατιστικά στοιχεία κατ' έτος

Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία

Συνολικός αριθμός εισαγωγών ανά μήνα για τα έτη 2005-2010

Νέα από τη Περίθαλψη

Στηρίξτε Μας