☒ Το Διοικητικό Συμβούλιο

✪ Η επιστημονική Επιτροπή

❤ Στιγμιότυπα Εθελοντισμού