Ο ένας με δαχτυλίδι από τη Λετονία και ο άλλος μας ήρθε από τη Στυλίδα. Πιθανά ένα θηλυκό και ένα αρσενικό βάσει μεγέθους.

 

Σχετικά σπάνιοι επισκέπτες στο σταθμό πρώτων βοηθειών, αντιμετώπισαν ατυχήματα κατά τη μετανάστευση.