ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Το ΥΠΕΝ παραχωρεί εν λευκώ τις παράκτιες προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας στα συμφέροντα Δήμων και ιδιωτών

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 11