Η ΑΝΙΜΑ έχει συνεργαστεί με την ΕΛΙΞ, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), δεχόμενη εθελοντές οι οποίοι εργάστηκαν στο σταθμό πρώτων βοηθειών στηρίζοντας το προσωπικό και τους εθελοντές της οργάνωσης κυρίως στην περίθαλψη των ζώων. Οι καθημερινές ασχολίες τους ήταν η καθημερινή φροντίδα των άγριων ζώων τα οποία νοσηλεύονται στον σταθμό Α βοηθειών, η συμμετοχή τους στις προσπάθειες επανένταξης των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς και η συμβολή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης τα οποία πραγματοποιούνται από τον σύλλογο κυρίως σε μικρότερες ηλικίες. Επίσης βοήθησαν στη διαμόρφωση του χώρου επανένταξης στο Δήμο Σαρωνικού.

http://www.elix.org.gr/