Εισαγωγές ανά είδος 2005

Εισαγωγές ανά είδος 2006

Εισαγωγές ανά είδος 2007

Εισαγωγές ανά είδος 2008

Εισαγωγές ανά είδος 2009

Εισαγωγές ανά είδος 2010

Εισαγωγές ανά είδος 2011

Εισαγωγές ανά είδος 2012

Εισαγωγές ανά είδος 2013

Εισαγωγές ανά είδος 2014